От горещо към студено Иновативна препарация и обтурация на коренови канали с HyFlex™ CM & EDM и GuttaFlow bioseal и изолация с HYGENIC Dental Dam

Instructor
Dr. Mile Churlinov

През последните 15 години прогресът в лечението на коре- нови канали доведе до множество иновации. Бяха разрабо- тени не само нови материали, но също и нови инструмени и техники, които предлагат на стоматолозите по-удобни процедури за лечение.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

• Диагностикa
• Кофердам
• Достъп
• Измерване на дължината (електрическо измерване)
• Въртяща препарация с HyFlex™ CM & EDM
• Иригация/Препоръчителна процедура при иригационен режим
• Обтурация на коренов канал с GuttaFlow bioseal

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

• Обучение с HyFlex™ CM & EDM и GuttaFlow bioseal на пластмасови блокове и – при наличност – на извадени зъби*
• Всеки участник ще получи комплект ENDO Workshop EDM/CM, който включва всички необходими консумативи за успешно ENDO обучение, включително оформяне на канал, промиване и обтурация
• ENDO Workshop Kit с всички пили и материали е включен в таксата за курса и всички участници могат да задържат комплекта след това
• Изолация с кофердам на фантомни глави

* Моля носете извадени, трепанирани предкътници или кътници с открит достъп до кавитета, както и лупа (ако разполагате с такава).

ЦЕЛ

Обучение и практика на ефикасно и безопасно препариране и обтуриране на коренови канали

ТАКСА ЗА КУРСА

240 BGN incl. VAT

Max. participants

20

 

Информация за регистрация

Dentalcom
Makedonia Blvd. 22
1606 Sofia
Bulgaria

Lyudmil Rangelov
tel: +359 888 769 130
e-mail: office@dentalcom.com

Dr. Mile Churlinov

д-р Миле Чурлинов

Dr. Mile Churlinov graduated as a dental technician in 2004 in Bitola- Macedonia. Dr. Churlinov's education continues in 2010 where he graduated Dental Medicine at the Medical University of Plovdiv- Bulgaria, earning a masters degree. From 2010-2012 Dr. Churlinov worked as a general practitioner showing special interests in endodontics. Since 2013 he works as a full time endodontist in one of Sofia's leading clinic. Dr. Mile Churlinov has taken a keen interest in endo-restorative treatment and continues to lead innovation in the field of "Endorestodontics" by contributing regularly to online research websites and having his work published in Dental Tribune, Dentaltown and other international endodontic journals. He is active member in Internation Association of Dental traumatology.
Dr. Mile Churlinov is part of Coltene team since 2017. He is lecturing internationally since 2014, giving his presentations at

IFEA South Africa 2016,
1st Dental Tribune Symposium Bulgaria;
Roots Summit Dubai 2016,
Macedonian Dental Association Skopje 2016
EDSIC Egypt 2016,
EndoEvolution Moscow 2017,
World Dental Congress Budapest 2017